Ekonomifakta

Aktuellt 2017

Inkomstbasbelopp   61 500 kr
Prisbasbelopp   44 800 kr
Sociala avgifter    31,42%
Egenavgifter   28,97%

 

Skattefri milersättning:   18,50 kr
Skattefritt heldagstraktamente:   220 kr
Skattefritt halvdagstraktamente:   110 kr
Skattefritt nattraktamente privat boende:   110 kr
Representation:   Slopad

 

Milersättning    
Egen bil:   18,50 kr/mil
Tjänstebil: 9,50 kr/mil (bensin) / 6,50 kr/mil (diesel)

 

Brytpunkt statlig skatt 20%: 452 100 kr

Brytpunkt statlig skatt 25%: 651 700 kr

 

Gåvor till anställda (belopp inkl. moms)

Julgåva: 450 kr

Jubileumsgåva: 1 350 kr

Minnesgåva: 15 000 kr

 

Kostförmåner

Frukost: 45 kr

Lunch/Middag: 90 kr

Helt fri kost: 225 kr