Löpande bokföring

Löpande bokföring är den vanligaste tjänsten som vi erbjuder våra kunder. Dessutom kan vi utföra betalning av era leverantörsfakturor.

 

Periodrapportering

Vi gör redovisningen till Skatteverket gällande försäljning till andra EU-länder.


Deklarationer

Vi hjälper till med både företagets och privata deklarationer.

Lönehantering

Varje månad lämnar ni in en lönelista till oss, vi ger era anställda proffsiga lönebesked och en gång per år skickar vi kontrolluppgifter till både anställda och Skatteverket.


Förenkling av rutiner

Vi hjälper till att utveckla och förändra rutiner så att det dagliga arbetet blir så effektivt som möjligt.

 

Rapporter

Vi sammanställer rapporter enligt era önskemål.

Skatter, avgifter och moms

Vi sköter all rapportering till Skatteverket. När det gäller skatter, avgifter och moms ser vi till att de blir gjorda i tid.


Årsbokslut

Vi upprättar ett komplett och proffsigt bokslut samt årsredovisning som sedan lämnas till revisorn för revision.